suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om registrerat partnerskap

Tidigare kunde samkönade par endast registrera sitt partnerskap i Finland. Numera ingår också samkönade par äktenskap. I Finland är det inte längre möjligt att registrera ett partnerskap.

Ett partnerskap som registrerats utomlands kan anmälas för registrering i Finlands befolkningsdatasystem.


Ansvariga för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.1.2023