suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ingående av äktenskap

Ett äktenskap kan ingås genom kyrklig eller civil vigsel. Innan vigseln måste hindersprövning göras. De som ingår äktenskap får giftorätt till den andras egendom. Med ett äktenskapsförord kan man dock i förväg fastställa att egendomen ska delas på något annat sätt.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Äktenskapet inverkar på ekonomi och förmåner

När man gifter sig inverkar det på en del praktiska saker i livet.

Äktenskapsförord

Äkta makar kan begränsa varandras rätt till den andras egendom genom ett äktenskapsförord. Det kräver båda makarnas samtycke.

Vigselalternativ

Äktenskap kan ingås på ett serviceställe vid MDB, i tingsrätten, i kyrkan eller i ett annat religiöst samfund.

Hindersprövning

Hindersprövning görs för alla par som tänker gifta sig. Paret måste skriftligen ansöka om hindersprövning innan vigseln.

Beslut om efternamn vid äktenskap eller i samboförhållande

Makar som vigs till äktenskap kan välja efternamn utifrån många olika alternativ. Även sambor kan ansöka om ett gemensamt efternamn.

Äktenskap som ingåtts utomlands

Ett äktenskap som har ingåtts utomlands är officiellt i Finland först när det har registrerats i Finland.