suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Var kan vi gifta oss?

Alla kan ingå äktenskap genom borgerlig vigsel

Äktenskap kan också ingås vid en religiös vigsel i kyrkan eller något annat religionssamfund som har vigselrätt. Religionssamfund som har vigselrätt beslutar själva på vilka grunder de viger sina medlemmar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 3.11.2021