suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Parförhållanden

Vigselalternativ

Video på teckenspråk

Alla kan ingå äktenskap genom borgerlig vigsel

Äktenskap kan också ingås vid en religiös vigsel i kyrkan eller något annat religionssamfund som har vigselrätt. Religionssamfund som har vigselrätt beslutar själva på vilka grunder de viger sina medlemmar.