suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hur görs ett äktenskapsförord?

Makarna kan om de så önskar begränsa varandras rättigheter till sin egendom i sådana situationer där äktenskapet upphör genom skilsmässa eller död.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 31.10.2023