suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Dödsboet svarar för begravningskostnaderna

Begravningskostnaderna betalas med den avlidnes, dvs. dödsboets medel.

Förvara kvitton för kostnader som du betalat själv och som betalats från dödsboets konto för bouppteckningen. De kostnader som du betalat själv gottgörs i samband med bouppteckningen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 13.10.2021