suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När en närstående avlider

Stöd och förmåner för änkor eller änklingar

Efterlevandepension till make

Du kan få efterlevandepension från arbetspensionsanstaltenÖppnas i ett nytt fönster. om alla följande villkor uppfylls:

 • din make eller maka hade tjänat in arbetspension, dvs. hen har varit i arbetslivet
 • ni var gifta när din make/maka avled
 • ni ingick äktenskap eller registrerat parförhållande innan maken eller makan hade fyllt 65 år
 • ni har eller har haft ett gemensamt barn.

Om ni inte har gemensamma barn kan du få efterlevandepension från arbetspensionsanstalten om alla följande villkor utöver de övriga ovan nämnda villkoren uppfylls:

 • ni var gifta i minst fem år
 • du var under 50 år när ni gifte er eller registrerade ert partnerskap. Åldersgränsen gäller inte kvinnliga änkor om äktenskapet hade ingåtts före den 1.7.1990.
 • du var minst 50 år när din make avled eller du hade fått invalidpension i minst tre år.

Den efterlevandepension som FPA betalarÖppnas i ett nytt fönster. består av två delar: begynnelsepension och eventuell fortsättningspension.

Du kan få begynnelse- och fortsättningspension om alla av följande villkor uppfylls:

 • ni var gifta när din make/maka avled
 • ni ingick äktenskap eller registrerat parförhållande innan maken eller makan hade fyllt 65 år.
 • ni har eller har haft ett gemensamt barn

Om ni inte har gemensamma barn kan du få begynnelsepension och eventuellt fortsättningspension endast om alla följande villkor uppfylls:

 • ni var gifta i minst fem år.
 • du var under 50 år och din make eller make under 65 år när ni gifte er eller registrerade ert partnerskap.
 • du var minst 50 år när din make/maka dog.
Uppdaterad: 16.5.2023

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Försäkringsersättningar till änkan eller änklingen

Om din make eller maka var i arbetsförålder vid sitt avlidande och i arbete eller sjukledig, kan du ansöka en engångsersättning utifrån arbetstagarens grupplivförsäkring. Ersättningens storlek beror på din make eller makas ålder och ert antal barn.

Olika arbetsgivare kan använda olika benämningar på grupplivförsäkringen:

Grupplivförsäkringsersättningar för andra arbetsgivare ansöks från Arbetstagarnas grupplivförsäkringspoolÖppnas i ett nytt fönster..

Om din make/maka avled i ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom kan du på vissa villkor få efterlevandepension och begravningsbidrag från en olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring som arbetsgivaren tecknat. Läs mer om skadestånd på Olycksfallsförsäkringscentralens webbtjänst.Öppnas i ett nytt fönster.

På basis av din makes/makas dödsorsak kan du ansöka om familje- eller försörjningspension samt andra ersättningar för följande försäkringar:

 • olycksfallsförsäkring
 • trafikförsäkring
 • försäkring för olycksfall i militärtjänst
 • militärskadeförsäkring
 • patientskadeförsäkring.

Din make/maka kan också ha haft andra försäkringar via vilka du kan ha rätt till ersättningar. Sådana försäkringar är till exempel livförsäkring och reseförsäkring.

Om du får en tillräcklig utkomst från försäkringarna kan det hända att du inte nödvändigtvis får kompletteringsbeloppet till FPA:s familjepension. Försäkringsersättningarna kan också påverka arbetspensionens belopp.

Ansök om pension och ersättningar direkt hos försäkringsgivaren.

Uppdaterad: 12.5.2023

Vilka andra stöd kan änkan eller änklingen få?

Om du har blivit ensamstående förälder till minderåriga barn på grund av att din make eller maka avlidit, kan du från FPA få ett ensamförsörjartillägg till barnbidraget.

Du kan också ha rätt till allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare om dina inkomster är små. För tillfälliga ekonomiska svårigheter kan du få utkomststöd.

Om du ensam eller tillsammans med din make eller maka har tagit ett återbetalningsskydd för bostadslånet, ersätter försäkringen en del av det återstående lånet. Det lönar sig att kontrollera närmare detaljer i den bank där lånet har tagits.

Dessutom hjälper församlingarnas diakoniarbete och många organisationer de som blivit änka eller änkling och ensamförsörjare vid svårigheter. För att få hjälp krävs oftast inte att du hör till kyrkan eller är medlem i organisationen i fråga.

Uppdaterad: 12.5.2023

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista