suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Pensionsrådgivning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Pensionsskyddscentralen ger råd i allmänna frågor som gäller arbetspensionen och socialförsäkringen i anslutning till den. Du kan fråga om förutsättningarna för att få olika pensionsförmåner, om hur man ansöker om pension eller om principerna för hur man tjänar in pension. Du kan också kontakta oss i alla ärenden som gäller ansökan om utländsk pension.

Detaljerade råd om din finska arbetspension, om ålders-, invalid- eller familjepension, får du från din egen pensionsanstalt. Om du inte vet vilken din pensionsanstalt är kan du ta reda på det i delen Uträtta ärenden i tjänsten, och där vidare under E-tjänster > Din arbetspensionsanstalt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 20.5.2022