suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Pensionsrådgivning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Pensionsskyddscentralen ger råd i allmänna frågor som gäller arbetspensionen och socialförsäkringen i anslutning till den. Du kan fråga om förutsättningarna för att få olika pensionsförmåner, om hur man ansöker om pension eller om principerna för hur man tjänar in pension.

Detaljerade råd om din finska arbetspension, om ålders-, invalid- eller familjepension, får du från din egen pensionsanstalt. Du kan ta reda på vilken din pensionsanstalt är genom att logga inom på www.arbetspension.fi.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 2.6.2020