suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Arbetspension.fi

  • Webbsida

Arbetspension.fi talar om vad arbetspensionen är, hur man tjänar in den och hur den påverkar olika livsskeden. Den visar hur man kan beräkna sin pensionsålder och sin pension och hur man kommer åt sitt arbetspensionsutdrag och sina personliga pensionsuppgifter.

Webbplatsen upprätthålls av Pensionsskyddscentralen, som också producerar innehållet.

Tjänster

Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 2.10.2023