suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Ansökan om pension från utlandet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Pensionsskyddscentralen hjälper dig när du vill ansöka om pension som du har tjänat in utomlands. Pensionsskyddscentralen förmedlar din ansökan till utlandet om du är bosatt i Finland och du ansöker om pension från ett eller flera av följande länder:

- EU- och EES-länderna

- Schweiz

- Länder med vilka Finland har en bilateral överenskommelse om social trygghet (Kanada, Quebec, USA, Israel, Chile, Australien, Indien och Sydkorea).

Pensionsskyddscentralen sänder inte ansökan till s.k. icke-avtalsländer, utan du måste själv tar reda på din rätt till pension och ansöka om pensionen från dessa länder. Det är också möjligt att ett icke-avtalsland inte alls betalar pensioner till Finland.

Kontaktuppgifterna till pensionsanstalter i andra länder än EU/EES- och avtalsländerna finns på webbplatsen för den internationella organisationen för social trygghet, ISSA. (www.issa.int/ -> ISSA links -> Member organizations).

Gör så här

Du ansöker om pension som du tjänat in utomlands med samma ansökan som pension från Finland. På de flesta arbetspensionsanstalters webbplatser finns en möjlighet att lämna in en e-ansökan. Om den inte har det, kan du använda en pappers-blankett. Det går också att skriva ut blanketterna på webbplatserna www.etk.fi (eTjänster), www.arbetspension.fi (Blanketter) och www.fpa.fi (Pappersblanketter -> Pensionärer).

Som bilaga till pensionsansökan behövs uppgifterna om arbetet eller bosättningen utomlands. Om du söker pension via en e-tjänst, får du där anvisningar om hur du ska lämna dessa uppgifter. Om du fyller i en pappersblankett, bifoga en blankett som kallas Bilaga U (7110r).

Du får blanketter för pensionsansökan och bilaga U från Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalterna och FPA. När du har fyllt i blanketterna kan du lämna in dem på vilket som helst av de ovan nämnda ställena.

För vem och på vilka villkor

I allmänhet får man pension från utlandet endast på basis av arbete som försäkrats där. Kompletterande bosättningsbaserade pensioner som garanterar en pension på miniminivå betalas oftast inte från ett land till ett annat.

Pension som enbart grundar sig på bosättning kan fås från de nordiska länderna, Nederländerna, Kanada, Australien och Israel.

Varje land beviljar pensionen eller avslår pensionsansökan enligt sin egen lagstiftning. Till exempel är pensionsåldern inte densamma i alla länder. Även om man beviljas arbetslöshetspension i Finland är det inte säkert att man beviljas det från andra länder.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 5.3.2020