suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Arbetspensionsutdraget

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifterna om alla dina pensionsgrundande inkomster hittills. Den pension du kommer att få grundar sig på uppgifterna i utdraget. Arbetspensionsutdraget liknar skattedeklarationen – det är bra att kontrollera det varje år.

Utdraget visar inte hur mycket du slutligen kommer att få i pension. Ju fler arbetsår du har framför dig, desto mer pension hinner du ännu tjäna in. Om du kommer att gå i pension de närmaste åren, ger uppgifterna i utdraget redan en sannare bild. Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifter om arbeten inom både den privata och den offentliga sektorn.

Arbetspensionsanstalterna skickar arbetspensionsutdrag per post hem till 18-67-åringar som är bosatta i Finland. De som arbetar inom den privata sektorn får utdragsbrevet vart tredje år. De som är födda år 1961 eller tidigare får utdraget årligen. Om du redan är pensionerad, får du inte längre arbetspensionsutdrag per post.

Gör så här

Du kan se och kontrollera ditt arbetspensionsutdrag via din egen pensionsanstalts webbtjänst eller på Arbetspension.fi. Du får de senaste uppgifterna på e-arbetspensionsutdraget. Om du hittar fel eller brister i arbetspensionsutdraget, ta kontakt med den arbetspensionsanstalt som gett utdraget. Du kan göra anmälan på blanketten Begäran om utredning av uppgifter i arbetspensionsutdraget. Om du bor i Finland, kan du också beställa ett arbetspensionutdrag per telefon från din egen arbetspensionsanstalt eller från Pensionskyddscentralen. Utdraget postas till den adress som du har enligt befolkningsregistret.

Om du arbetar inom den offentliga sektorn får du ditt arbetspensionsutdrag via Kevas e-tjänst Dina pensionsuppgifter. Keva sköter pensionerna för anställda inom staten, kommunerna, evangelisk-lutherska kyrkan och FPA.

Om du bor utomlands, kan du beställa arbetspensionsutdraget per telefon, om din utländska adress finns i det finländska befolkningsregistret. I annat fall kan du beställa ett arbetspensionsutdrag skriftligt från Pensionsskyddscentralen. Ange dina personuppgifter, din finländska personbeteckning och din adress i brevet och underteckna det.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 17.9.2020