suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Arbetspensionsutdraget

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med hjälp av arbetspensionsutdraget kan du se hur du tjänar in arbetspension. Utdraget visar vad du har tjänat in pension för och hur mycket. Kontrollera uppgifterna regelbundet, gärna varje år! Det är viktigt, eftersom din pension kommer att räknas utgående från dem.

I arbetspensionsutdraget ser du dina pensionsgrundande inkomster:

  • anställningar inom den privata och den offentliga sektorn
  • f ...

Gör så här

Gör så här, om du hittar något som behöver rättas i utdraget:

  • Om inkomster från år 2019 eller senare saknas eller har uppgetts fel: Kontakta arbetsgivaren som betalat lönen. Arbetsgivaren ska rätta uppgifterna i inkomstregistret, därifrån de uppdateras i ditt arbetspensionsutdrag. Om arbetsgivaren har upphört med verksamheten eller gått i konkurs ska du ta kontakt med din arbetspensionsanstalt.
  • Om inkomster från år 2019 eller senare saknas eller har uppgetts fel: Skicka en begäran om utredning till den arbetspensionsanstalt som gett utdraget. Arbetspensionsanstalten utreder uppgifterna om ditt arbete för de sex närmast föregående åren. Om uppgifter från tider som är äldre än sex år behöver du ha skriftliga dokument (t.ex. arbetsavtal, lönekvitton) som bevis på anställningen och inkomsterna av den.
  • Om uppgifterna om inkomster inom den offentliga sektorn är fel eller saknas: Kontakta Keva, om det finns brister i uppgifterna om dina anställningar inom kommuner, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, FPA, Finlands Bank eller välfärdsområdena. Tidsgränsen på sex år för skyldigheten att utreda uppgifterna gäller inte den offentliga sektorn.

För vem och på vilka villkor

Alla 18–67-åringar som har arbetat i Finland och varit försäkrade enligt arbetspensionslagarna får ett arbetspensionsutdrag elektroniskt eller per brev.

Servicen tillhandahålls av

Pensionsskyddscentralen

Ansvarig för tjänsten

Pensionsskyddscentralen
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 2.11.2023