suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Så här söker du pension

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När det är dags för dig att gå i pension, ska du fylla i en pensionsansökan. Det finns en egen ansökningsblankett för varje slag av pension. I normala fall är det bra att lämna in ansökan ca en månad innan pensionen ska börja.

Du kan söka pension med samma blankett från både arbetspensionssystemet och FPA om du ansöker om ålderspension, invalidpension eller familjepension. Samma ansökan gäller också om du har arbetat inom både den privata och den offentliga sektorn.

Om du har arbetat utomlands och tjänat in pension där, ansöker du om den utländska pensionen på samma ansökan som pensionen från Finland. Du ska också fylla i bilaga U med uppgifter om ditt arbete och din bosättning utomlands.

Så här söker du ålderspension

Du kan söka ålderspension tidigast när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Du kan ansöka om ålderspension både som arbetspension och som FPA-pension på samma ansökningsblankett. Om du arbetar som anställd, ska ditt anställningsförhållande upphöra innan din ålderspension kan börja. Uppsägningstiden enligt kollektivavtalet gäller.

Så här söker du partiell ålderspension

Du kan börja ta ut en del av din ålderspension när du har fyllt 61 år. Du kan ta ut antingen en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av din intjänade pension. Om du tar ut förtida pension, alltså innan du har uppnått din lägsta pensionsålder, minskas den delen av pensionen som du tar ut.

Så här söker du invalidpension

Ansökan om invalidpension och rehabiliteringsstöd är kopplad till sjukförsäkringsdagpenningen. Om du har fått sjukdagpenning för 150 dagar, informerar FPA dig om möjligheten till rehabilitering eller uppmanar dig att ansöka om invalidpension. Det är bra att ansöka om pension då, för att pensionsanstalten ska hinna behandla ansökan innan din rätt till sjukdagpenning upphör.

Så här söker du arbetslivspension

Du kan ha rätt till arbetslivspension, om du har arbetat i minst 38 år i ansträngande och slitsamt arbete och din arbetsförmåga är nedsatt. Arbetslivspensionen är avsedd för personer som har fyllt 63 år.

Så här söker du familjepension

Familjepensionen består av efterlevandepension till änkan eller änklingen och barnpension.

Du kan ansöka om efterlevandepension med en ansökan om efterlevandepension och om barnpension med en ansökan om barnpension. Om du ansöker om barnpension för ett barn, ska du fylla i ansökan om barnpension separat. Fyll i en egen ansökan för varje barn.

Gör så här

Det går att ansöka om pension elektroniskt. De flesta arbetspensionsbolag har en e-tjänst för ansökan om pension.

Om din arbetspensionsanstalt inte har en e-tjänst för ansökningar, kan du göra ansökan på en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut. Du kommer till blanketterna via en länk som finns i sidfoten menyn på Arbetspension.fi. Om du arbetar inom den privata sektorn kan du lämna in ansökan på vilken arbetspensionsanstalt som helst, på Pensionsskyddscentralen, hos ett LPA-ombud eller på FPA:s serviceställe. Om du är anställd inom kommunen, staten eller evangelisk-lutherska kyrkan, ska du ansöka om arbetspension hos Keva.

Som bilaga till din ansökan om invalidpension behöver du ett B-läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd. Om du inte får eller inte alls ansöker om dagpenning från sjukförsäkringen, kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller pension direkt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 21.4.2022