suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Företagares pension FöPL

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Som företagare ska du själv ordna ditt obligatoriska pensionsskydd. Pensionsavgifterna och beloppet på din kommande pension beror på FöPL-arbetsinkomsten. FöPL-pensionsförsäkringen tryggar din försörjning om din företagarverksamhet upphör på grund av arbetsoförmåga eller åldrande. Företagarens anhöriga kan få familjepension efter företagaren.

Du anses vara en företagare om du arbetar men inte utför arbetet in ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Den fastställda arbetsinkomsten utgör en grund när man räknar ut sjukförsäkringsdagpenningen och ersättningar enligt den frivilliga arbetsolycksfallsförsäkringen. Dessutom inverkar arbetsinkomsten på arbetslöshetsskyddet och utkomsten under föräldraledigheter.

Att enbart äga ett företag räcker inte som grund för en företagarpensionsförsäkring. Det förutsätts att du också arbetar i företaget. Ägarförhållandena och olika bolagsformer kan dock påverka hur en person som arbetar i företagets ska pensionsförsäkras.

FöPL gäller också utländska företagare som bedriver företagarverksamhet i Finland.

Det är frivilligt att försäkra sådan företagarverksamhet som du bedriver medan du får ålderspension.

Gör så här

Även om du utför företagarverksamheten som bisyssla och säsongsbundet ska du teckna en försäkring om förutsättningarna enligt lagen om pension för företagare (FöPL) uppfylls. Samma regler gäller också egenanställda.

Du måste teckna en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) om

  • du är 18–69 år gammal (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958-61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år)
  • du arbetar i ditt företag
  • din företagarverksamhet har sammanbundet räckt minst fyra månader efter att du fyllt 18 år
  • din arbetsinkomst uppskattas till minst 8 261,71 euro om året (2022).

Teckna en pensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag. Om din bransch har en pensionskassa, kan du ordna pensionsförsäkringen i den. Som företagare ska du teckna en FöPL-försäkring inom sex månader från det att du inledde företagarverksamheten. Den lagstadgade försäkringen enligt lagen om pension för företagare kan inte ersättas med frivilliga försäkringar.

Företagaren ska ordna arbetspensionsskydd också till arbetstagare som han eller hon har anställt.

Pensionsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendietagare, dvs. LFöPL-pensionsförsäkringar, sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 22.2.2022