suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbeta i Finland

Planera livet i Finland

Bekanta dig med Finland och din framtida hemort

Du kan bekanta dig med Finland och den finländska kulturen på förhand med hjälp av följande webbplatser:

Bekanta dig också med din framtida bosättningskommuns hemsidor.

Uppdaterad: 27.6.2022

Att söka bostad och tillfällig inkvartering

Det lönar sig att söka bostad redan innan du flyttar till Finland. Ofta kan man dock skaffa en bostad först när man redan har anlänt till Finland. 

Det lönar sig att boka tillfällig inkvartering, såsom ett hotellrum, under veckorna efter ankomsten till Finland.

Uppdaterad: 14.12.2023

Bedöm om du klarar dig med den lön eller det arvode som erbjuds i Finland

Uppdaterad: 1.2.2024

Var hittar man en vårdplats för barn under 6 år?

Om du behöver en vårdplats för ditt barn under din arbetsdag ska du ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet. Småbarnspedagogik erbjuds av både kommunala och privata tjänsteleverantörer. Varje barn har rätt till småbarnspedagogik i den kommun där barnet bor. 

I Finland används ibland också ordet dagvård om småbarnspedagogik

Uppdaterad: 31.8.2022

Skolplats för barn i åldern 6–15 år

I Finland har barnen läroplikt fram till 18 års ålder. Läroplikten gäller barn som är fast bosatta i Finland och har en hemkommun.

Hemkommunen ordnar gratis kommunal förskoleundervisning och grundläggande utbildning för ditt barn: 

  • Barnet inleder förskoleundervisningen i allmänhet det år hen fyller 6 år. 
  • Barnet inleder den grundläggande undervisningen, dvs. den egentliga skolan, i allmänhet det år hen fyller 7 år. Den grundläggande utbildningen varar i nio läsår.

Ditt barn kan också gå i privatskola, men de kan vara avgiftsbelagda.

Uppdaterad: 31.8.2022

Var ska familjens barn över 15 år studera?

Ta reda på vilken gymnasie- eller yrkesutbildning det finns nära er hemort för en ung person som redan gått grundskolan.

Ditt barn kan också söka till utbildning som handleder för examensutbildning. I utbildningen förbättras till exempel den ungas språkkunskaper före de egentliga studierna.

Läroplikten upphör när den unga fyller 18 år eller innan dess avlägger en examen på andra stadiet.

Uppdaterad: 28.7.2023

Arbete eller studieplats för maken/makan

Om din make/maka kommer till Finland och söker arbete lönar det sig att anmäla sig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna

I Finland finns också omfattande studiemöjligheter om hen tänker utbilda sig i Finland.

Uppdaterad: 1.2.2024

Som arbetstagare har du rätt till företagshälsovård i Finland

Din arbetsplats ska ordna kostnadsfri företagshälsovård som gäller alla arbetstagare inom företaget. Anställningsförhållandets längd och form har ingen betydelse.

Observera att företagshälsovården endast gäller dig som arbetstagare, inte till exempel din familj.

Uppdaterad: 14.7.2022

Du får offentlig hälso- och sjukvård om du har hemkommun i Finland

Alla som har en hemkommun i Finland har rätt till den offentliga hälso- och sjukvård.

I allmänhet får alla som bor i Finland över ett år hemkommun i Finland. Närmare information om erhållande och registrering av hemkommun finns på sidan Gör genast när du kommer till Finland.

Den offentliga hälso- och sjukvården är ofta avgiftsbelagd, men oftast förmånligare än privata hälsovårdstjänster.

Uppdaterad: 27.12.2022

Kan min familj anlita den offentliga hälso- och sjukvården?

  • Om din familjemedlem flyttar till Finland från ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland har hen samma rätt till sjukvård som du om du arbetar i Finland.
  • Om din familjemedlem flyttar till Finland från ett annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, beror hens rätt till sjukvård på om hen har sin hemkommun i Finland. Om personen har sin hemkommun i Finland har hen i allmänhet också rätt till sjukvård.

Kontrollera din familjemedlems rätt till sjukvård hos FPA.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 31.8.2022

Kan en anställd anlita den offentliga hälso- och sjukvården?

Ja. I många fall lönar det sig dock att utnyttja företagshälsovården, eftersom den offentliga hälso- och sjukvården kan ha längre köer. Via företagshälsovården får man i allmänhet hjälp snabbare. Dessutom är företagshälsovården avgiftsfri för arbetstagaren, medan den offentliga hälso- och sjukvården är avgiftsbelagd.

Uppdaterad: 27.6.2022

Utstationerade europeiska arbetstagares rätt till offentlig hälso- och sjukvård

Du kan använda den offentliga hälso- och sjukvården i Finland om 

  • du flyttar till Finland för över ett år 
  • du är utstationerad från ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, Storbritannien eller Nordirland 
  • Du har ett A1-intyg som utfärdats av myndigheterna i utreselandet samt i vissa fall ett E106- eller S1-intyg.

Skaffa nödvändiga intyg från utreselandet och lämna in dem till FPA i Finland.

Läs mer om utstationerade arbetstagares rätt till sjukvård på FPA:s webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 14.7.2022

Personer som vistas tillfälligt i Finland har inte alltid rätt till offentlig hälso- och sjukvård

Om du vistas tillfälligt i Finland, dvs. i mindre än ett år, har du nödvändigtvis inte rätt till offentlig hälso- och sjukvård i Finland.

Kontrollera med FPA vilken offentlig hälso- och sjukvård du kan få och på vilka villkorÖppnas i ett nytt fönster..

Uppdaterad: 28.6.2022

Jag är tillfälligt i Finland men har ett europeiskt sjukvårdskort

Om du har ett europeiskt sjukvårdskort får du alltid medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Läkaren bedömer från fall till fall vad som är nödvändig vård.

Uppdaterad: 28.6.2022

Jag är tillfälligt i Finland men medborgare i ett nordiskt land

Om du är nordisk medborgare får du alltid medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården genom att visa upp ett officiellt identitetsbevis. Läkaren bedömer från fall till fall vad som är nödvändig vård.

Uppdaterad: 28.6.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Minneslista