suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbeta i Finland

Bekanta dig med företagande i Finland

Vad är skillnaden mellan att arbeta som företagare och som arbetstagare?

Vad innebär det att vara företagare?

 • Med företagare avses en person som förvärvsarbetar utan att vara anställd.
 • Till företagaren betalas ersättning för utfört arbete. Ersättningens storlek har förhandlats på förhand med beställaren av arbetet.
 • Företagaren har inte rätt till avlönad semester eller sjukledighet. Företagaren ska själv sköta sitt socialskydd och sina lagstadgade pensions- och försäkringsavgifter. Företagaren får själv bestämma hur, var och när hen arbetar.

Företagande påverkar också

 • beskattningen
 • utkomstskyddet för arbetslösa
 • pensionsskyddet
 • skyddet för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

I Finland omfattas företagare av andra bestämmelser än arbetstagare. Arbetstagaren ska till exempel få lön, ersättning för övertidsarbete och semester med lön. Arbetsgivaren försäkrar arbetstagaren samt sörjer för arbetstagarens socialskydd och lagstadgade pensionsavgifter. Arbetstagarens arbetstider fastställs i arbetsavtalet.

Uppdaterad: 1.9.2022

Hur påverkar företagande beskattningen?


Uppdaterad: 27.6.2022

Hur påverkar företagande utkomstskyddet för arbetslösa?

 • Företagare på heltid har i Finland inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Även om du inte får inkomster av din yrkesutövning kan du som företagare få arbetslöshetsförmån först när du har upphört med din företagsverksamhet.
 • Företagare i bisyssla kan ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

I praktiken är du företagare i huvudsyssla om den arbetsmängd som din företagsverksamhet kräver är så stor att du inte samtidigt kan ha ett heltidsarbete som arbetstagare. Läs om företagande och utkomstskydd för arbetslösa på arbets- och näringstjänsternas webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.


Uppdaterad: 27.6.2022

Hur påverkar företagande pensionsskyddet?

 • Arbetsgivaren sköter arbetstagarens obligatoriska pensionsavgifter. 
 • När vissa villkor uppfylls måste du som företagare själv teckna och betala en obligatorisk pensionsförsäkring för företagare.

Du kan teckna din pensionsförsäkring hos valfri arbetspensionsanstalt. Läs mer om företagarens pensionsskydd på webbplatsen Arbetspension.fi.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 27.6.2022

Hur påverkar företagande skyddet vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar?

Som företagare bestämmer du själv om du tecknar en försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Om du har en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare kan du också teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, till vilken du också kan foga en fritidsförsäkring.

Läs mer på Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 27.6.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Minneslista