suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbeta i Finland

Som arbetstagare i Finland

Vad innebär ett anställningsförhållande?

Du är anställd eller har ett anställningsförhållande om

  • du arbetar på basis av ett avtal för någon annan,
  • du får lön
  • du arbetar under arbetsgivarens ledning och övervakning.

Arbetstagaren ska till exempel få lön, ersättning för övertidsarbete och semester med lön. Arbetsgivaren försäkrar arbetstagaren samt sörjer för arbetstagarens socialskydd och lagstadgade pensionsavgifter. Arbetsavtalet fastställer arbetstagarens arbetstider.

Uppdaterad: 6.9.2022

Kom ihåg följande saker när du kommer överens om arbetet med arbetsgivaren

  • Du behöver inte betala arbetsgivaren eller en finländsk arbetsförmedlingsfirma för att få ett jobb.
  • Det lönar sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal med arbetsgivaren. På så sätt har du bevis på överenskomna anställningsvillkor.
  • Kontrollera att det i arbetsavtalet eller arbetserbjudandet tydligt anges lön, arbetstider, eventuell prövotid och andra arbetsvillkor.
  • Ni kan inte i arbetsavtalet komma överens om sådana arbetsvillkor som inte är lagliga i Finland.

Du hittar närmare råd i guiden Utländsk arbetstagare i Finland (tillgänglig på 18 språk).Öppnas i ett nytt fönster.

Du kan också ladda mobilapplikationen Work Help Finland (tillgänglig på 26 språk)Öppnas i ett nytt fönster..

Uppdaterad: 1.2.2024

De finländska arbetsvillkoren och lönenivån gäller även utstationerade arbetstagare

När en arbetsgivare som är verksam i ett annat land har skickat dig till Finland för att arbeta, är du en så kallad utstationerad arbetstagare

Samma villkor och avtal som gäller finländskt arbete och avlöning gäller även utstationerade arbetstagare. I Finland får du inte tvingas arbeta under förhållanden som är olagliga här.

Läs mer om utstationerade arbetstagares arbetsvillkor och lön på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 31.8.2022

Anslut dig om du vill till ett fackförbund och en arbetslöshetskassa

Var och en har rätt att ansluta sig till ett fackförbund och till en arbetslöshetskassa:

  • Fackförbundet hjälper dig om det uppstår problem mellan dig och din arbetsgivare, såsom meningsskiljaktigheter om lön eller anställningsvillkor.
  • Från arbetslöshetskassan kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös
Uppdaterad: 31.8.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Minneslista