suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbeta i Finland

Minneslista

Kom ihåg att sköta åtminstone dessa ärenden om du är på väg till Finland för att arbeta.


Sök jobb

 • Bläddra bland arbetsplatsannonserna på JobbmarknadÖppnas i ett nytt fönster..
 • Följ med finländska aktörer inom din bransch i sociala medier.
 • Sök finländska aktörer inom din bransch på nätet och kontakta arbetsgivare som intresserar dig direkt.

Ta reda på om dina yrkeskvalifikationer eller examina kräver erkännande i Finland

Om ditt yrke är reglerat måste en finländsk myndighet erkänna din yrkeskvalifikation eller din examen. Se vilka yrken som kräver erkännande av yrkeskvalifikationer.Öppnas i ett nytt fönster.

Ansök om uppehållstillstånd innan du kommer till Finland

Du behöver sannolikt uppehållstillstånd för att arbeta i Finland om du inte är medborgare i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Ansök om uppehållstillstånd hos Migrationsverket i ditt utreseland: 

 1. Välj rätt tillstånd i Migrationsverkets ansökningsguideÖppnas i ett nytt fönster.
 2. Ansök om uppehållstillstånd i utreselandet i tjänsten Enter FinlandÖppnas i ett nytt fönster.
 3. Styrk din identitet på plats vid Finlands beskickningÖppnas i ett nytt fönster..

Dina familjemedlemmar behöver också uppehållstillstånd

När du ansöker om uppehållstillstånd för dig själv ska du samtidigt ansöka om uppehållstillstånd för dina familjemedlemmar. Om du beviljas uppehållstillstånd kan även dina familjemedlemmar få uppehållstillstånd på grund av familjeband. 

Kontrollera på Migrationsverkets webbplats vem du kan ansöka om uppehållstillstånd för på grund av familjebandÖppnas i ett nytt fönster..

Du behöver pass eller identitetskort och en försäkring

När du reser till Finland behöver du ett giltigt pass eller identitetskort. 

Det lönar sig att skaffa en reseförsäkring som gäller några månader efter ankomsten till Finland. Försäkringen ersätter skador under resor och flytt. Om du har ett europeiskt sjukvårdskort för EU-medborgare får du vård för akuta behov i Finland också med hjälp av kortet.

Skaffa resedokument och försäkring

När du reser till Finland behöver du ett giltigt pass.

Det lönar sig att skaffa en reseförsäkring som gäller några månader efter ankomsten till Finland.

Ta reda på om du måste förtulla ditt flyttgods

Om du flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde ska du förtulla ditt flyttgods. Ta reda på om du måste betala tullavgift och skatt på ditt flyttgods.

Om du flyttar till Finland från ett land som hör till EU:s tull- och skatteområde behöver du inte förtulla ditt flyttgods. Du behöver i allmänhet inte betala tullavgift och skatt för ditt flyttgods.

Införseln av vissa varor till Finland är förenad med förbud eller begränsningar. Ta reda på om du behöver tillstånd för att importera varan.

Som EU- eller EES-medborgare kan du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna

Om du söker jobb i Finland ska du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsternaÖppnas i ett nytt fönster. senast när du anländer till Finland. Arbets- och näringstjänsterna hjälper dig att söka arbete och anpassa dig till Finland.

Som medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen, Liechtenstein, Schweiz, Norge eller Island kan du få arbetslöshetsförmån från det land där du senast har arbetat. Ta med dig U2-blanketten som arbetskraftsmyndigheterna i ditt utreseland fyllt i till arbets- och näringstjänsterna i Finland.

Om du har uppehållstillstånd och rätt att arbeta kan du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna

Om du söker jobb i Finland ska du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsternaÖppnas i ett nytt fönster. senast när du anländer till Finland. Som medborgare i ett annat land än en medlemsstat i Europeiska unionen, Liechtenstein, Schweiz, Norge eller Island ska du ha uppehållstillstånd och rätt att arbeta för att kunna anmäla dig.

Via arbets- och näringstjänsterna kan du få hjälp och stöd med att söka arbete och anpassa dig till Finland. Du kan få arbetslöshetsförmån endast om du har anmält dig som arbetssökande.

Kom ihåg följande saker när du kommer överens om arbetet

 • Du behöver inte betala arbetsgivaren eller en finländsk arbetsförmedlingsfirma för att få ett jobb.
 • Det lönar sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal med arbetsgivaren. 
 • Kontrollera att lönen, arbetstiderna, prövotidens längd och övriga arbetsvillkor nämns i arbetsavtalet.
 • Ni kan inte i arbetsavtalet komma överens om sådana arbetsvillkor som inte är lagliga i Finland.
 • I Finland bestäms lönerna enligt branschvisa kollektivavtal.

Närmare råd hittar du i guiden Utländsk arbetstagare i Finland (tillgänglig på 18 språk)Öppnas i ett nytt fönster.

Du kan också ladda mobilapplikationen Work Help Finland (tillgänglig på 26 språk)Öppnas i ett nytt fönster..

Registrera din vistelse i Finland

Om du bor i Finland i över tre månader ska du ansöka om EU-registrering hos Migrationsverket. Besök också Migrationsverket för att identifiera dig på plats. 

 1. Boka en tid till MigrationsverketÖppnas i ett nytt fönster. redan innan du anländer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter din ankomst till Finland.
 2. Bekanta dig med anvisningarna och de nödvändiga bilagorna på sidan Registrering av EU-medborgare (Migrationsverket).Öppnas i ett nytt fönster.
 3. Ansök om registrering i webbtjänsten Enter Finland.Öppnas i ett nytt fönster.

Registrering av en familjemedlems vistelse

Dina familjemedlemmar ska registrera sin vistelse eller anmäla sitt boende i Finland. 

Om din familjemedlem

Om du bor i Finland i mindre än ett år kan du göra en tillfällig flyttanmälan

Du kan göra flyttanmälan med en blankett. Du kan fylla i blanketten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Posti. Ta med dig ett identitetsbevis.

Du kan göra en tillfällig adressändring som nordisk medborgare

Om du bor i Finland i mindre än sex månader behöver du inte anmäla din vistelse i Finland. Du har fortfarande din hemkommun i ditt hemland. 

Vid behov kan du göra en tillfällig adressändring till Finland. 

Om du vill göra en adressändring ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

1. Boka tid hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataÖppnas i ett nytt fönster. redan innan du anländer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter din ankomst till Finland. 

2. Fyll i blanketten Registrering av utlänningar.Öppnas i ett nytt fönster. 

Anmäl att du bor i Finland

Meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten) att du bor i Finland i över sex månader. För detta ändamål ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe.

 1. Boka tid hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataÖppnas i ett nytt fönster. redan innan du anländer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter din ankomst till Finland. 
 2. Fyll i blanketten Registrering av utlänningar.Öppnas i ett nytt fönster.

Anmäl att du bor i Finland och ansök om hemkommun

Meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten) att du bor i Finland. För detta ändamål ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe. Samtidigt kan du få en hemkommun i Finland om förutsättningarna för att få en hemkommun uppfylls.

 1. Boka tid hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataÖppnas i ett nytt fönster. redan innan du anländer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter din ankomst till Finland. 
 2. Fyll i blanketten Registrering av utlänningar.Öppnas i ett nytt fönster.

Ansök om hemkommun i Finland

Om du tänker bo i Finland i minst ett år kan du ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du behöver en hemkommun för att kunna använda till exempel offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

 1. Boka tid hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataÖppnas i ett nytt fönster. redan innan du anländer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter din ankomst till Finland. 
 2. Fyll i blanketten Registrering av utlänningar.Öppnas i ett nytt fönster. 

Registrera dina släktskapsförhållanden

Om ditt/dina barn eller din make/maka också flyttar till Finland, registrerar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata dina släktskapsförhållanden. Besök Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillsammans under samma tidsbokning om det är möjligt. På så sätt kan ni lämna in hela familjens blanketter samtidigt.

 1. Boka tid hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataÖppnas i ett nytt fönster. redan innan du anländer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter din ankomst till Finland. 
 2. Fyll i alla dina egna blanketten Registrering av utlänningar.Öppnas i ett nytt fönster.

Det lönar sig för din make/maka att anmäla sig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna om hen söker arbete

Om din make/maka söker arbete i Finland lönar det sig för hen att anmäla sig som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsternaÖppnas i ett nytt fönster. senast när hen anländer till Finland. Som medborgare i ett annat land än ett EU-land, EES-land eller Schweiz ska din make/maka ha uppehållstillstånd och rätt att arbeta för att kunna anmäla sig.

Via arbets- och näringstjänsterna får hen hjälp och stöd med att söka arbete och anpassa sig till Finland. Din make/maka kan få arbetslöshetsförmån endast om hen har anmält sig som arbetssökande.

En kort vistelsetid i Finland påverkar beskattningen

Om du vistas i Finland i högst 6 månader är du begränsat skattskyldig. Det innebär att du betalar skatt till Finland endast för de inkomster du får från Finland.  

Beskattningen påverkas också av om du etablerar ett fast verksamhetsställe i Finland. 

Högst 6 månader i Finland - så här sköter du skatteärenden.Öppnas i ett nytt fönster.

Du betalar i regel skatt till Finland på företagets alla inkomster

Om du vistas i Finland i över 6 månader är du allmänt skattskyldig. Det innebär att du betalar skatt till Finland på alla dina inkomster. Ett undantag till detta är skatteavtalen mellan vissa länder. 

Beskattningen påverkas också av om du etablerar ett fast verksamhetsställe i Finland.

Över 6 månader i Finland - så här sköter du skatteärenden.

Vart betalar jag skatt som utstationerad arbetstagare när jag är mindre än 6 månader i Finland?

Du betalar i allmänhet inte skatt till Finland när 

 • du är en utstationerad arbetstagare 
 • du vistas i Finland i mindre än 6 månader. 

Det finns några undantag. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats om du betalar skatt till Finland.Öppnas i ett nytt fönster.

Vart betalar jag skatt när jag är över 6 månader i Finland och har en utländsk arbetsgivare?

Om du bor i Finland i över sex månader betalar du i de flesta fall skatt på alla dina inkomster till Finland. I vissa fall kan du också bli tvungen att betala socialförsäkringsavgifter till Finland. Betalningarna innehålls direkt från din lön. Ansök om skattekort före lönebetalningen.

Läs mer:

En kort vistelsetid i Finland påverkar beskattningen

Om du vistas i Finland i högst 6 månader är du begränsat skattskyldig. Det innebär att du i allmänhet måste betala källskatt på inkomst som du får från Finland. Källskatten är i allmänhet 35 procent.  

Beställ ett källskattekort från Skatteförvaltningen och lämna in det till din arbetsgivare.  

Läs tilläggsinformation och anvisningar om skattebetalning. Öppnas i ett nytt fönster.

Du betalar skatt till Finland när du vistas i Finland i över sex månader

När du vistas i landet i över 6 månader är du allmänt skattskyldig. Det innebär att du i allmänhet måste betala skatt till Finland på alla dina inkomster. 

Skatteprocenten på din lön bestäms progressivt enligt inkomsterna för hela året. Du behöver en finländsk personbeteckning och ett skattekort.

Du vistas i Finland i över 6 månader – inkomstbeloppet påverkar skatteprocenten.Öppnas i ett nytt fönster.  

På byggarbetsplatsen och varvet behöver du ett skattenummer

Om du kommer att arbeta på en bygg- eller monteringsarbetsplats eller ett varv behöver du ett skattenummer.

Mer information och ytterligare anvisningar för anskaffning av skattenummer finns på Skatteförvaltningens webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Observera följande om du söker en hyresbostad

 • Hyresbostäder erbjuds av kommuner samt privata bostadsförmedlingsföretag och personer.
 • Det lönar sig alltid att ingå hyresavtalet skriftligen.
 • Ditt medborgarskap kan inte vara en grund för att inte hyra en bostad åt dig.
 • En förutsättning för att få en hyresbostad kan vara att du redan har en finländsk personbeteckning.
 • Hyresvärdarna kräver ofta att dina kreditupplysningar utreds. 
 • Hyresvärdarna kräver oftast en hyresgaranti.

Öppna ett finländskt bankkonto, telefonabonnemang och internetanslutning

Du kan i allmänhet öppna ett bankkonto om du har en finländsk personbeteckning och ett officiellt identitetsbevis såsom ett pass. Som bankkund får du också nätbankskoder med vilka du kan identifiera dig starkt i nätjänster. I vissa e-tjänster du kan identifiera dig också med utlänningars identifieringssätt.

För ett personligt telefon- och internetabonnemang behöver du en finländsk personbeteckning. Om du ännu inte har en personbeteckning, kan du till en början skaffa dig ett prepaid-abonnemang.

Ta reda på om du kan få sociala förmåner

FPA kan ge förmåner i många olika livssituationer. Ekonomiskt stöd kan beviljas till exempel barnfamiljer, arbetslösa, låginkomsttagare, studerande, sjuka och pensionärer.

Läs mer om sociala förmåner på FPA:s webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Ansök om plats inom småbarnspedagogiken för ett barn under 6 år

Om du behöver en vårdplats för ditt barn under din arbetsdag ska du ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet. Småbarnspedagogik erbjuds av både kommunala och privata tjänsteleverantörer.

Anmäl ditt 6–15-åriga barn till förskolan eller grundskolan

Anmäl

 • ditt 6-åriga barn till förskoleundervisningen
 • ditt 7–15-åriga barn till den grundläggande utbildningen

Barn som är fast bosatta i Finland har läroplikt fram till 18 års ålder. Hemkommunen ordnar gratis undervisning för barnet. Invandrarbarn kan först delta i förberedande undervisning där de lär sig till exempel finska eller svenska.

Hjälp en ungdom över 15 år att söka sig till studier

Ta reda på vilken gymnasie- eller yrkesutbildning det finns nära er hemort för en ung person som redan gått grundskolan. Ditt barn kan också söka till utbildning som handleder för examensutbildning. Läroplikten upphör när den unga fyller 18 år eller innan dess avlägger en examen på andra stadiet.

Ansökan till studier efter grundskolan görs genom den gemensamma ansökan i tjänsten StudieinfoÖppnas i ett nytt fönster..

Om det uppstår problem med din arbetsgivare kan du söka utomstående hjälp

Det lönar sig att i första hand försöka lösa problem i anslutning till anställningsförhållandet på arbetsplatsen. För problemen på tal med din chef. 

Om du inte vågar göra det eller om det inte hjälper, sök hjälp någon annanstans:

Om du misstänker ett brott, be Brottsofferjouren Öppnas i ett nytt fönster.om råd.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?