suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbeta i Finland

När du anländer till Finland


Sköt så fort som möjligt de myndighetsärenden som gäller din ankomst till Finland.

Sök bostad och öppna ett bankkonto. Skaffa ett nät- och telefonabonnemang. Studera språket och sök möjligheter till fritidsaktiviteter.

Bevisa din rätt att arbeta för arbetsgivaren och bekanta dig med arbetskulturen. Ta reda på hur du betalar skatt.

Gör en etableringsanmälan för företag och bekanta dig med företagarens skyldigheter.

Ansök om sociala förmåner hos FPA. Du kan få hälsovårdstjänster via arbetet hos företagshälsovården eller den hos offentliga hälso- och sjukvården.

Ansök om vårdplats för barn under 6 år. Anmäl en 6–15-åring till förskolan eller grundskolan. Barn över 15 år kan söka till gymnasiet och yrkesskolan.

Minneslista