suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbeta i Finland

Förbered ankomsten till Finland

Ansök om uppehållstillstånd för arbete

Uppdaterad: 21.6.2023

Du behöver uppehållstillstånd för din företagsverksamhet

Ansök om uppehållstillstånd för företagare om du får din inkomst i Finland via ditt företag. Du kan till exempel vara en egenföretagare, det vill säga en så kallad firmaföretagare.

När du ansöker om uppehållstillstånd för företagare behöver du i regel ditt företags FO-nummer. Du behöver inget FO-nummer om du är firmaföretagare och ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland. 

1. Läs mer på Migrationsverkets webbplats:

2. Ansök om uppehållstillstånd för företagare i tjänsten Enter Finland.Öppnas i ett nytt fönster.

3. Bevisa din identitet på plats vid Finlands beskickning. För detta behöver du ett giltigt pass. Boka tid hos Finlands beskickning.Öppnas i ett nytt fönster.

Ansök om uppehållstillstånd för arbetstagare om du får din inkomst i Finland som frilansare eller lättföretagare. Du kan inte få uppehållstillstånd för företagare om du är frilansare eller lättföretagare.

Kontrollera handläggningstiderna för uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 23.8.2023

Ansök samtidigt om uppehållstillstånd för dina familjemedlemmar

När du ansöker om uppehållstillstånd för dig själv ska du samtidigt ansöka om uppehållstillstånd för dina familjemedlemmar. Om du beviljas uppehållstillstånd kan även dina familjemedlemmar få uppehållstillstånd på grund av familjeband. Kontrollera på Migrationsverkets webbplats vem du kan ansöka om uppehållstillstånd för på grund av familjeband.Öppnas i ett nytt fönster.

Kontrollera med hjälp av Migrationsverkets webbplats att du har alla bilagor för att styrka familjeförhållandena. När du har valt rätt tillstånd för din familjemedlem får du instruktioner och en lista över nödvändiga bilagor. Översätt och legalisera dem vid behov. Läs legaliseringsanvisningen.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 27.6.2022

Boka tid för att registera din vistelse om du stannar i Finland längre än tre månader

Om du är medborgare i en EU-stat, Liechtenstein eller Schweiz och vistas i Finland i över tre månader, ska du registrera din vistelse i Finland. För att göra detta måste du besöka Migrationsverket. 

Boka en tid till Migrationsverket redan innan du anländer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter din ankomst till Finland. Du kan inte identifiera dig vid en finsk beskickning utomlands.

Boka tid i Migrationsverkets tidsbokningstjänst.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 27.12.2022

Boka tid för att anmäla en flytt som varar över sex månader

Om du bor i Finland i över sex månader ska du anmäla detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten). Du måste besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe.

Boka tid hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata redan innan du anländer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter din ankomst till Finland. Fyll i blanketten Registrering av utlänningar före ditt besök. 

Uppdaterad: 14.7.2022

Boka tid för att anmäla flytt

Om du bor i Finland i över sex månader ska du anmäla detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten). Du måste besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe. 

Om du tänker vistas i Finland i minst ett år kan du också få en hemkommun i Finland. Du behöver en hemkommun för att kunna använda till exempel offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

Boka tid hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata redan innan du anländer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter din ankomst till Finland. Fyll i blanketten Registrering av utlänningar före ditt besök. 

Uppdaterad: 31.8.2022

Boka tid för ansökan om hemkommun

Du kan få en hemkommun i Finland om du har för avsikt att vistas i Finland i minst ett år. Läs mer om att få hemkommunÖppnas i ett nytt fönster..

Du kan ansöka om registrering av hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten). Du behöver en hemkommun för att kunna använda till exempel offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

Boka tid hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata redan innan du kommer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter ankomsten. Boka tiden så att du först besöker Migrationsverket. När du kommer till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du ha ett registreringsbevis för EU-medborgare från Migrationsverket. 

Uppdaterad: 8.3.2023

Boka tid för ansökan om hemkommun i Finland

Du kan få en hemkommun i Finland om du har för avsikt att vistas i Finland i minst ett år och de övriga villkoren för att få hemkommun uppfylls. Läs mer om att få hemkommunÖppnas i ett nytt fönster. (anvisningar också på ukrainska).

Du kan ansöka om registrering av hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten). Du behöver en hemkommun för att kunna använda till exempel offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

Boka tid hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata redan innan du kommer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter ankomsten.

Uppdaterad: 8.3.2023

Boka tid för registrering av familjeförhållanden

Om ditt/dina barn eller din make/maka också flyttar till Finland, registrerar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata dina släktskapsförhållanden. Fyll i separata blanketter för uppgifter om make/maka eller barn.

Boka tid hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata redan innan du kommer till Finland så att du får en tid så snart som möjligt efter ankomsten. 

Besök Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillsammans under samma tidsbokning om det är möjligt. På så sätt kan ni lämna in hela familjens blanketter samtidigt.

Uppdaterad: 21.10.2022

Hjälp från företag eller organisationer

Privata företag, s.k. relokationsföretag, erbjuder hjälp i immigrationens olika processer. Företaget kan till exempel hjälpa till med ansökan om uppehållstillstånd och se till att alla nödvändiga ärenden har skötts.

I Finland erbjuder också många organisationer stöd för integration och etablering. Till exempel på webbplatsen Stöd för integrationÖppnas i ett nytt fönster. har man samlat utbildningar och evenemang som riktar sig till personer som flyttat till Finland.

Uppdaterad: 28.11.2023

Skaffa resedokument och försäkring

När du reser till Finland behöver du ett giltigt pass. 

Det lönar sig att skaffa en reseförsäkring som gäller några månader efter ankomsten till Finland. Försäkringen ersätter skador under resor och flytt. Försäkringen ersätter också sjukdomskostnader om du är tvungen att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

Uppdaterad: 27.6.2022

Du behöver pass eller identitetskort och en försäkring

När du reser till Finland behöver du ett giltigt pass eller identitetskort.

Det lönar sig att skaffa en reseförsäkring som gäller några månader efter ankomsten till Finland. Försäkringen ersätter skador under resor och flytt. Försäkringen ersätter också sjukdomskostnader om du är tvungen att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

Om du har ett europeiskt sjukvårdskort för EU-medborgare får du vård för akuta behov i Finland också med hjälp av kortet. Det europeiska sjukvårdskortet är gratis.

Uppdaterad: 27.6.2022

På byggarbetsplatsen och varvet behöver du ett skattenummer

Om du kommer att arbeta på en byggarbetsplats eller ett varv behöver du ett skattenummer. 

Du behöver en finländsk personbeteckning för att få ett skattenummer. 

  • Om du redan har en finländsk personbeteckning kan du själv anteckna skattenumret i MinSkatt eller ringa kundtjänsten.
  • Om du ännu inte har en personbeteckning eller finländska elektroniska identifieringsverktyg ska du boka tid hos Skatteförvaltningens kundtjänst dagarna efter din inresa. 

Mer information och ytterligare anvisningar för anskaffning av skattenummer finns på Skatteförvaltningens webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 27.6.2022

Ta reda på om du måste förtulla ditt flyttgods

Med flyttgods avses din personliga egendom som du för med dig när du flyttar till Finland.

Huruvida du behöver tullklarera, dvs. förtulla, ditt flyttgods beror på om godset förs in inom EU:s tull- och skatteområde eller utanför det. Ditt medborgarskap spelar alltså ingen roll.

Uppdaterad: 27.6.2022

Förtulla företagets varor separat

Om du importerar ditt företags varor till Finland ska du förtulla dem separat från ditt personliga flyttgods. Läs mer om förtullning som företagare (Tulli.fi).Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 27.6.2022

Ta reda på om du behöver tillstånd för att importera vissa varor till Finland

Införseln av vissa varor till Finland är förenad med förbud eller begränsningar. Om du tänker ta med dig till exempel läkemedel, djur, vapen, skjuttillbehör, livsmedel, växter, fritidsbåtar, vattenskotrar eller utombordsmotorer, gör så här:

  1. Ta reda på hos tillståndsmyndigheten om du behöver tillstånd för att importera varan.
  2. Ansök om tillstånd innan du kommer till Finland.
  3. Visa upp tillståndet i samband med förtullningen.
Uppdaterad: 10.10.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Minneslista