suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbeta i Finland

Utred din rätt att arbeta i Finland

Nordiska medborgares rätt att arbeta

Du får arbeta fritt i Finland när du är nordisk medborgare.  

Om du vistas i Finland i över 6 månader ska du anmäla din vistelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten).

Uppdaterad: 27.6.2022

EU-medborgares rätt att arbeta

Du får arbeta fritt i Finland när du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz.  Om du vistas i Finland i över 3 månader ska du registrera din vistelse hos Migrationsverket. 

För en vistelse som varar längre än tre månader ska det finnas en grund som du ska ange i samband med registreringen. Grunden kan till exempel vara arbete, studier eller make/maka i Finland. Du behöver ingen grund för att vistas i Finland om du har tillräckliga medel för att leva i Finland.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats om EU-medborgarens rätt att arbeta och vistas i Finland.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 27.6.2022

Kan mina familjemedlemmar arbeta i Finland när de inte är medborgare i ett nordiskt land eller ett EU-land?

Om din make eller dina barn kommer med dig till Finland och de inte är medborgare i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, behöver de ett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem

Dina familjemedlemmar kan arbeta fritt i Finland. De kan inleda arbetet genast när de anländer till Finland.

Läs mer om hur en familjemedlem till en EU-medborgare kan ansöka om uppehållskort hos MigrationsverketÖppnas i ett nytt fönster..

Uppdaterad: 31.8.2022

Du behöver uppehållstillstånd och rätt att arbeta i Finland

Du behöver sannolikt uppehållstillstånd för att arbeta i Finland om du inte är medborgare i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Observera:

  • Du måste ha uppehållstillstånd och rätt att arbeta innan du börjar arbeta i Finland.
  • Ansök om uppehållstillstånd efter att du har fått ett jobb i Finland.
  • Du måste själv ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Din arbetsgivare kan inte ansöka om det för din räkning, men arbetsgivaren måste komplettera din ansökan med till exempel anställningsvillkoren.
  • Din lön måste vara så hög att du kan försörja dig själv med den i Finland. Läs mer om försörjningsförutsättningen på Migrationsverkets webbplatsÖppnas i ett nytt fönster..

Migrationsverkets guide för arbetstagare ger dig anvisningar för hur du kan ansöka om uppehållstillståndÖppnas i ett nytt fönster.. Med guidens hjälp kan du också göra en minneslista över de bilagor som du behöver för din ansökan.  Guiden ges i 12 olika språk.

Uppdaterad: 24.8.2023

Du behöver uppehållstillstånd för att kunna vara företagare i Finland

Om du får din inkomst i Finland via ditt företag behöver du ett uppehållstillstånd för företagare. Du behöver uppehållstillstånd om du inte är medborgare i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. 

Du kan till exempel vara egenföretagare, det vill säga en så kallad firmaföretagare, frilansare eller lättföretagare. Om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd innan du anländer till Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd för företagare utan FO-nummer.

Läs instruktionerna för ansökan om företagaruppehållstillstånd (Migrationsverket)Öppnas i ett nytt fönster..

Uppdaterad: 19.2.2024

Behöver min familj uppehållstillstånd när vi alla kommer från ett land utanför EU?

Om din make/maka och dina barn inte är medborgare i en EU-medlemsstat eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver även de uppehållstillstånd för att komma till Finland. Alla familjemedlemmar ska ansöka om uppehållstillstånd, men det lönar sig att göra ansökningarna samtidigt.

Läs mer om uppehållstillstånd på grund av familjeband på Migrationsverkets webbplatsÖppnas i ett nytt fönster..

Uppdaterad: 19.2.2024

Ta reda på om dina yrkeskvalifikationer eller examina kräver erkännande av finländska myndigheter

Erkännande av yrkeskvalifikationer:

Erkännande av examen:

Om du tänker söka en tjänst eller uppgift för vilken det enligt finsk lag krävs högskoleexamen, ska du ansöka om erkännande av din examen hos UtbildningsstyrelsenÖppnas i ett nytt fönster..

Uppdaterad: 31.8.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Minneslista