suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträttande av ärenden för en annan persons räkning i Suomi.fi-meddelanden

Du kan ge en annan person rätt att uträtta ärenden för din räkning i Suomi.fi-meddelanden. En elektronisk fullmakt är som ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. 

Fullmaktstagaren kan använda ditt Suomi.fi-meddelanden i följande ärenden enligt omfattningen på den givna fullmakten:

Administrera elektroniska meddelanden

  • Fullmaktstagaren kan ge sitt samtycke till elektronisk förmedling av meddelanden, administrera meddelandeinställningar, radera samt läsa och skicka elektroniska meddelanden.
  • Om du vill ge ditt samtycke till elektronisk förmedling av meddelanden för någon annans räkning, följ anvisningarna på sidan En minderårigs användning av meddelanden.

Läsa och skicka elektroniska meddelanden

  • Fullmaktstagaren kan läsa och skicka elektroniska meddelanden på fullmaktsgivarens vägnar.

Läsa elektroniska meddelanden

  • Fullmaktstagaren kan läsa elektroniska meddelanden på fullmaktsgivarens vägnar.

I e-tjänsterna ska fullmaktstagaren alltid identifiera dig med sina personliga identifieringsverktyg, det vill säga som sig själv. Om fullmaktstagaren har rätt att uträtta ärenden för en annan persons räkning ska personen efter identifieringen välja för vems räkning ärendet uträttas. Efter valet kontrolleras rättigheterna i Suomi.fi-fullmakter.

Det är ännu inte möjligt att uträtta ärenden för en annan persons räkning i Suomi.fi-mobilappen.

Användningen av meddelanden är i övrigt likadant som vid uträttandet av ärenden utan fullmakt.

För fullmakten i tjänsten FullmakterÖppnas i ett nytt fönster.

Anvisningar för att uträttande av ärenden för en person.

Anvisningsvideo

Under rubriken ”Teckenspråkiga videor” hittar du en video som visar hur man kan uträtta ärenden för en annan person i Suomi.fi-meddelanden. Videon har teckenspråkig översättning och ljud.

Videor på teckenspråk


Uppdaterad: 5.2.2024