suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträttande av ärenden för en annan persons räkning i Suomi.fi-meddelanden

Du kan ge en annan person rätt att uträtta ärenden för din räkning i Suomi.fi-meddelanden. En elektronisk fullmakt är som ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. 

Fullmaktstagaren kan använda dina meddelanden i följande ärenden: 

Administrera elektroniska meddelanden

  • Fullmaktstagaren kan på fullmaktsgivarens vägnar ge sitt samtycke till elektronisk förmedling av meddelanden, administrera meddelandeinställningar samt läsa och skicka elektroniska meddelanden.

Läsning av meddelanden 

  • Fullmaktstagaren kan på fullmaktsgivarens vägnar läsa elektroniska meddelanden.

Läsa och skicka meddelanden

  • Fullmaktstagaren kan på fullmaktsgivarens vägnar läsa och skicka elektroniska meddelanden.

I e-tjänsterna ska fullmaktstagaren alltid identifiera dig med sina personliga identifieringsverktyg, det vill säga som sig själv. Om fullmaktstagaren har rätt att uträtta ärenden för en annan persons räkning ska personen alltid först välja för vems räkning ärendet uträttas. Efter valet kontrolleras rättigheterna i Suomi.fi-fullmakter.

Användningen av meddelanden är i övrigt likadant som vid uträttandet av ärenden utan fullmakt.

För fullmakten i tjänsten FullmakterÖppnas i ett nytt fönster.

Anvisningar för att uträttande av ärenden för en person.

Anvisningsvideo

Under rubriken ”Teckenspråkiga videor” hittar du en video som visar hur man kan uträtta ärenden för en annan person i Suomi.fi-meddelanden. Videon har teckenspråkig översättning och ljud.

Videor på teckenspråk


Uppdaterad: 1.12.2022