suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Meddelande som kräver kvittering av mottagande

Meddelande som kräver kvittering av mottagande, dvs. bevislig delgivning, avser ett beslut eller annat dokument som en organisation skickar, och som ska kvitteras som mottaget innan meddelandet kan öppnas. Kvitteringen ges genom att klicka på "Öppna och kvittera meddelandet som mottaget" när meddelandet öppnas. Suomi.fi-meddelanden skickar avsändarorganisationen en bekräftelse på att du kvitterat mottagandet och när du gjorde det. Meddelandet anses ha nått mottagaren när det har kvitterats som mottaget.

Mottagningskvittens krävs oftast för meddelanden som innehåller ett beslut vars tid för sökande av ändring eller någon annan tidsfrist börjar löpa från det att beslutet delgavs. Mottagningskvittens kan också användas om det är nödvändigt för att trygga en persons rättigheter.

Du kan senare kontrollera tidpunkten för din kvittering både i meddelandets granskningsvy och i vyn Inkomna.

Ett meddelande som kräver mottagningskvittens och som skickas till Suomi.fi-meddelanden motsvarar en delgivning som organisationen skickat med post mot mottagningsbevis.

Om du inte kvitterar meddelandet som mottaget inom sju dagar från att det skickades till Suomi.fi-meddelanden, är avsändarorganisationen skyldig att skicka delgivningen per post mot mottagningsbevis.


Uppdaterad: 5.2.2024