suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här en organisation ber om fullmakter

Anvisning för en organisation som vill göra en begäran om fullmakt i Suomi.fi-fullmakter. 

En organisation kan begära ärendefullmakter av andra personer eller organisationer i Suomi.fi-fullmakter. På sidan Att göra begäran om fullmakts som organisation ser du vem som kan begära fullmakter för en organisations räkning.

Gör så här när du vill begära ärendefullmakter för en organisations räkning: 

 1. Identifiera dig i Suomi.fi-fullmakterÖppnas i ett nytt fönster..
 2. Välj Företagets fullmakter som ärenderoll.
 3. Välj det företag, den förening eller annat samfund för vars räkning du vill be om fullmakt.
 4. Välj Begär fullmakter.

Du begär fullmakten i fyra steg. 

Steg 1: Välja parter

Ett företag, en förening eller en annat samfund är fullmaktstagare. 

 • Om fullmaktstagaren har ett FO-nummer hämtas namnuppgifterna automatiskt från handelsregistret, FODS eller föreningsregistret.
 • Om fullmaktstagaren är ett utländskt eller utomlands verksamt företag eller samfund som inte har FO-nummer, hämtas dess namnuppgifter från fullmaktsregistret. Uppgifterna hittas endast om minst en person med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande har getts fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. Gå till fullmakt med ansökan

Fullmaktsgivaren är den för vars räkning du begär rätten att uträtta ärenden.

 • När du begär fullmakt av en person behöver du personens efternamn, för- eller tilltalsnamn och personbeteckning eller utlänningens identifieringskod (UID). Den person du skickar begäran om fullmakt åt måste ha fyllt 18 år. En person som är förordnad intressebevakning kan ha vissa begränsningar gällande att bekräfta fullmakter. Läs mer om begränsningar för personer som är förordnade intressebevakningÖppnas i ett nytt fönster..
 • När du begär en fullmakt av ett företag eller ett samfund behöver du  FO-numret eller namnet för ett företag eller ett samfund som är registrerat i Finland. 

Du kan också begära en fullmakt av ett företag som inte är registrerat i Finland om företaget tidigare har registrerat minst en fullmakt med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. För att ge fullmakten behöver du EU-ländernas momskod (VAT ID) eller den nationella företagskoden i registreringslandet med vilken den tidigare fullmakten har registrerats.

Steg 2: Välja fullmaktsärenden

Bekanta dig med fullmaktsärenden innan du begär fullmakt. 

Sök fullmaktsärenden i Suomi-fi-fullmakter 

 • med hjälp av sökord som hänvisar till namnet eller beskrivningen (till exempel Anmälan om löneuppgifter, beskattningen eller lön)
 • med namnet eller webbadress på e-tjänsten eller organisationen (till exempel Skatteförvaltningen, MinSkatt eller vero.fi). 

Du kan utvidga sökningen genom att använda flera sökord som du lägger till ett i taget. I listan ser du alla fullmaktsärenden där något av sökorden förekommer.

Sökning efter fullmaktsärenden, organisationer

Du kan välja flera fullmaktsärenden. Du måste välja minst ett fullmaktsärende innan du kan gå vidare. 

Om det fullmaktsärende du valt använder en fullmaktsspecifikation som begränsar behörigheten, kan du begränsa fullmaktens behörighet till att gälla till exempel endast enskilda fastigheter, avdelningar inom organisationen eller avtal. Använd specifikationen endast om du har fått närmare anvisningar från den e-tjänst där fullmakten ska användas. Det är inte obligatoriskt att använda specifikationen, så du kan begära en fullmakt också utan den.

Mer information om användningen av specifikation

Steg 3: Fastställa giltighetstiden

Start- och slutdatum ska alltid anges för fullmakten. Observera, att datumen är finsk tid. 

Fullmakten kan vara i kraft högst 25 år från och med den dag då fullmakten ges.

Om fullmaktsgivaren är en person vars identifierare är en utlänningens identifieringskod (UID), är fullmaktens giltighetstid högst 3 år.

Steg 4: Skicka begäran om fullmakt

Kontrollera att uppgifterna i begäran om fullmakt är rätt:

 • Fullmaktsgivaren är den person, det företag eller den organisation för vars räkning ditt företag eller din organisation kan uträtta ärenden.
 • Fullmaktstagaren är det företag eller den organisation som du begär fullmakter för.
 • De fullmaktsärenden du valt och fullmaktens giltighetstid är korrekta.

Om du vill ändra uppgifterna innan du bekräftar begäran om fullmakt kan du gå bakåt ett steg i taget.

När du skickar en begäran om fullmakt, förmedlas den vidare i Suomi.fi-fullmakter till mottagaren för att bli bekräftad.

 • Om mottagaren av en begäran om fullmakt har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden skickas information om den nya begäran om fullmakt till Suomi.fi-meddelanden.
 • Om mottagaren av en begäran om fullmakt inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden ska du meddela om begäran om fullmakt.

Uppdaterad: 4.1.2024