suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tjänsten Tillstånd för företag

  • E-tjänst

Företag kan ansöka om tillstånd i tjänsten Tillstånd. Läs tjänsternas anvisningar samt anvisningarna för identifikationen på Tullens webbplats innan du använder tjänsten.

Du hittar tjänsten bland e-t ...

Läs mer

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Tullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 3.11.2021