suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hälsokontroller inom skolhälsovården, årskurs 7

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Elever som börjar högstadiet går på hälsokontroll tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare. Hälsokontrollen kan göras på sommaren innan skolan börjar. Föräldrarna och den unga personen fyller i en hälsoenkät för hälsokontrollen (Tekoul-35). Tillsammans med föräldrarna utreds den ungas och familjens välbefinnande och levnadsförhållanden. Man diskuterar den ungas humör, hur studierna och varda ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

Skolelever

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 24.2.2024