suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Grundskolan Porolahden peruskoulu, Keijarinkuja enhet, skolhälsovård

  • Serviceställe

Grundskolan Porolahden peruskoulu, Keijarinkuja enhet, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksadress

Krejarsgränden 4
00820 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 3.4.2024