suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hälsokontroll för skolelever

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovården stödjer och främjar skolbarnens hälsa och välfärd och föräldrarnas fostrande arbete.

Hälsovårdaren träffar dig varje år i samband med en hälsokontroll. Vid hälsokontrollen bedömer vi barnets och den unga personens mående och hälsotillstånd samt ger vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet. Dessutom ges personliga hälsoråd.

Hälsovårdaren och läkaren gör en omfattande hä ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Skolelever

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Skolhälsovårdens anställda följer upp elevens uppväxt och utveckling. Dessutom främjar de elevens hälsa och välbefinnande samt stöder föräldrarna och vårdnadshavarna i fostran. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är hälsosam och trygg.

Eleven får genomgå hälsoundersökning i varje årskurs. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården eleven vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 24.2.2024