suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hoplaxskolan/Munksnäs högstadieskola, skolhälsovård

  • Serviceställe

Hoplaxskolan/Munksnäs högstadieskola, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksadress

Solnavägen 18-20
00330 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 6.4.2024