suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Specialskolan Toivolan koulu, skolhälsovård

  • Serviceställe

Specialskolan Toivolan koulu, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksadress

Mickelsgränden 3
00680 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 5.4.2024