suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Drumsö lågstadieskola, skolhälsovård

  • Serviceställe

Drumsö lågstadieskola, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksadress

Tallbergs allén 12
00200 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 9.4.2024