suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Specialskolan Karviaistien koulu, skolhälsovård

  • Serviceställe

Specialskolan Karviaistien koulu, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksadress

Stickelvägen 1
00700 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 3.4.2024