suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hoplaxskolan/Kårböle lågstadieskola, skolhälsovård

  • Serviceställe

Hoplaxskolan/Kårböle lågstadieskola, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksadress

Sorolavägen 2
00420 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 11.4.2024