suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Botby grundskola, skolhälsovård

  • Serviceställe

Botby grundskola, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksadress

Blomängsvägen 2
00900 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 12.4.2024