suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Specialskolan Solakallion erityiskoulu, skolhälsovård

  • Serviceställe

Specialskolan Solakallion erityiskoulu, skolhälsovård ger skolhälsovård.

Besöksadress

Mickelsgränden 6 E
00680 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 2.4.2024