suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Riksarkivet

Organisation

Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet bevaras och att främja användningen av dessa i forskningssyfte. Till uppgifterna hör även forskning och utveckling inom branschen. Riksarkivet är ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som har hela landet som sitt verksamhetsfält.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler