suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Riksarkivet

Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet bevaras och att främja användningen av dessa i forskningssyfte. Till uppgifterna hör även forskning och utveckling inom branschen. Riksarkivet är ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som har hela landet som sitt verksamhetsfält.

Kontaktuppgifter

E-post
Registratorskontor
kirjaamo@kansallisarkisto.fi

Besöksadress

Riksarkivet huvudbyggnaden

Fredsgatan 17
00170 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245885-9

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
OVT-tunnus: 0037024588597906
Förmedlarkod:
Verkkolaskuosoite: 0037024588597906
Telefon
Telefonväxel
+358 295337000 
(lna/msa)

Postadress

PB 258
00171 Helsingfors