suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Riksarkivet

Informationsstyrningstjänst för arkivering och dokumenthantering

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Riksarkivet ger råd och styr myndigheter och andra organisationer som utför ett offentligt uppdrag i frågor som gäller handlingar och varaktig förvaring av uppgifter i dem samt i frågor som rör arkivfunktionen. Rådgivning ges per e-post. Riksarkivet ger också anvisningar och rekommendationer som stöd för hanteringen av material som ska arkiveras. Tjänsternas syfte är att främja i synnerhet digital ...

Gör så här

Kontakta Riksarkivet (viranomaisohjaus@kansallisarkisto.fi)

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Riksarkivet

Ansvarig för tjänsten

Riksarkivet
Ansvarig för texten: Riksarkivet
Uppdaterad: 17.2.2023