suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Riksarkivet

Tjänsteplattformen för digital arkivering för annan offentlig förvaltning

  • E-tjänst

Tjänsteplattformen för digital arkivering är Riksarkivets system för mottagning, förvaring, administration och distribution av digitala material. Tjänsten fungerar på internet och man loggar in med hjälp av Suomi.fi-autentiseringstjänsten. I huvudsak bör kundorganisationen också använda Suomi.fi-fullmakter vid överföring till Riksarkivet

Med hjälp av tjänsten kan du föra över digitalt material ti ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Riksarkivet
Uppdaterad: 11.10.2023