suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Riksarkivet

Kundservice

  • Tjänst
  • 9 kommuner
  • Offentlig tjänst

Du kan använda de dokument som förvaras i Riksarkivet för vetenskaplig forskning, hobbyforskning eller något annat önskat ändamål i våra forskarsalar. Våra digitaliserade offentliga dokument kan du också studera på nätet. Du kan beställa dokument som fjärrlån till Riksarkivets verksamhetsställe som finns nära dig.

Gör så här

Beställ i förväg önskade dokument i webbtjänsten Astia på din egen dator eller på plats i forskarsalen. Du kan använda offentliga digitaliserade dokument i webbtjänsten Astia på din egen dator. Dokument som du beställer kan också levereras till dig i forskarsalen. Vår personal hjälper dig att hitta material och göra beställningar. Kontaktinformation, forskarsalarnas öppettider och leveranstider för dokument finns på Riksarkivets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Största delen av de dokument som förvaras i Riksarkivet är offentliga. En del av dokumenten har åtkomstbegränsning enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen, och de får endast användas med användningstillstånd. Även privatarkiv kan vara åtkomstbegränsade, på basis av överlåtelseavtal eller lagstiftning. Du kan använda dokument med åtkomst- eller visningsbegränsning i Riksarkivets interna nät i forskarsalarna. I webbtjänsten Astia kan du ansöka om användningstillstånd till material med åtkomstbegränsning och beställa avgiftsbelagda utredningar och kopior. Detta kräver att du registrerar dig som användare i tjänsten. Digitaliserade eller mikrofilmade dokument lämnas i regel inte för användning i analogiskt format. En del dokument kan vara i så dåligt skick att användningen av dokumenten kan vara begränsad.

Tjänsten är avgiftsfri.

Fjärrlån av dokument och annan kopiering av dokument än på egen hand är avgiftsbelagt. För dem tar Riksarkivet ut en avgift enligt sin prislista. Prislistan finns på Riksarkivets webbplats.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRiksarkivet
Ansvarig för tjänstenRiksarkivet
Område Enare, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Tavastehus, Uleåborg, Vasa, Åbo
Tillgängliga språkengelska, finska, svenska
Ansvarig för texten: Riksarkivet
Uppdaterad: 2.8.2021