suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Riksarkivet

Arkivens Portti

  • Webbsida

Arkivens Portti är en webbtjänst som gemensamt utvecklats och underhålls av olika arkiv och som ger dig tips och råd om användningen av material i både analogt och digitalt format. Innehållet utvecklas med tiden så att det stöder användningen av allt fler materialgrupper. I Arkivens Portti finns det endast få handlingar, men systemet ger handledning i hur man kommer åt handlingarna med hjälp av ar ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Riksarkivet
Uppdaterad: 15.9.2023