suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Riksarkivet

Diplomatarium Fennicum

  • Webbsida

Diplomatarium Fennicum strävar efter att samla alla dokumentkällor som handlar om Finland eller finländarna under medeltiden. I databasen kan du forska i och söka material utan att registrera dig. Totalt omfattar databasen över 6 700 handlingar eller fragment och i anknytning till dessa över 23 000 referenser till såväl arkivmaterial som webbmaterial och tryckt material, såsom källpublikationer.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Riksarkivet
Uppdaterad: 6.9.2023