suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Riksarkivet

Utredningar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan beställa utredning om dokument som förvaras i Riksarkivet eller uppgifter i dokument. Vanligen får du en kopia av dokumentet. De mest beställda utredningarna gäller exempelvis stamkort utarbetade över militärtjänst samt förteckningar och bedömningar av en avliden persons egendom, det vill säga bouppteckningar. Du kan också beställa olika intyg och släktutredningar upprättade utgående från h ...

Gör så här

Beställ utredningar i webbtjänsten Astia. Vid behov kan du också göra en beställning per e-post, brev eller telefon eller på plats vid Riksarkivets verksamhetsställen. Du kan be om hjälp med att beställa utredningar av Riksarkivets registratorskontor (kirjaamo@kansallisarkisto.fi eller tfn 029 533 7000).

För vem och på vilka villkor

Om det dokument som beställs innehåller sekretessbelagd information enligt lagstiftning eller information med annan åtkomstbegränsning, ska du ange användningssyftet för informationen och ge en förbindelse om att du inte kommer att använda informationen för att skada eller skymfa andra personer. Om den beställning som du har gjort för privat användningsändamål innehåller tillräckliga utgångsuppgifter (en s.k. vanlig utredning), behandlas beställningen inom en månad efter att den kommit in. En beställning som kräver särskilda åtgärder behandlas i sin tur inom två månader. Om du gör en beställning i ett ärende som gäller en fysisk persons eller en juridisk persons intresse, rätt eller skyldighet, är leveranstiden vanligen två veckor (en s.k. vanlig utredning). Utredningar som kräver särskilda åtgärder levereras inom en månad. Leveranstiden för intyg och släktutredningar är cirka tre veckor.

Servicen tillhandahålls av

Riksarkivet

Ansvarig för tjänsten

Riksarkivet
Ansvarig för texten: Riksarkivet
Uppdaterad: 6.9.2023