suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Riksarkivet

Heraldiska tjänster

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Riksarkivet ger myndigheter, samfund och privatpersoner råd i heraldiska frågor. Riksarkivet ger utlåtanden om statliga, kommunala och kyrkliga emblem till myndigheter och sakkunnigutlåtanden och råd till samfund och privatpersoner. Heraldiska nämnden verkar i anslutning till Riksarkivet och fungerar som expertorgan i sådana heraldiska frågor som Riksarkivet ger utlåtanden om.

Gör så här

Begäran om utlåtande och förfrågningar ska skickas till Riksarkivets registratorskontor (kirjaamo@kansallisarkisto.fi).

För vem och på vilka villkor

Emblem som kräver ett utlåtande av Riksarkivet innan de kan godkännas eller tas i bruk är Finlands flagga och vapen, myndigheternas sigill, stämplar och andra heraldiska emblem, städernas, landskapens och kommunernas vapen samt fritidsfarkosternas och truppenheternas fanor och flaggor. Heraldiska nämnden behandlar person- och släktvapen endast om offentliga emblem har använts som en del av vapnen.


Tidsfrist

De har inga tidsfrister.

Handläggningstid

Vi behandlar begäran om utlåtande inom två månader efter att den kommit in.

Giltighetstid

Utlåtanden gäller varaktigt.

Servicen tillhandahålls av

Riksarkivet

Ansvarig för tjänsten

Riksarkivet
Ansvarig för texten: Riksarkivet
Uppdaterad: 25.1.2024