suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Riksarkivet

Mottagande av privata arkiv till Riksarkivet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Som privatperson, medlem i en familj eller släkt eller representant för en organisation eller förening kan du överlåta material från privata arkiv till Riksarkivet. Vi tar emot material av nationell betydelse från bland annat politiker i en central ställning, framstående samhällsfigurer, ledande tjänstemän, framstående forskare och kulturpersoner, släkter och familjer som har verkat inom olika sek ...

Gör så här

Kontakta Riksarkivet (kirjaamo@arkisto.fi) om du vill donera material från privata arkiv. Du bör ge tillräcklig bakgrundsinformation om det material du erbjuder: vems material det gäller, vilken tidsperiod materialet härrör från, hur omfattande materialet är och vilka olika helheter materialet innehåller (t.ex. korrenspondens, dagböcker, protokoll, fotografier eller urklipp). När du får besked om att Riksarkivet är den rätta förvaringsplatsen för just ditt material, kan du förhandla om villkor, detaljer och praktiska arrangemang för materialöverlåtelsen. När arkiv tas emot undertecknas ett överlåtelsebevis eller så ingås ett överlåtelseavtal som fastställer eventuella användningsbegränsningar och andra villkor gällande materialet.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Vi tar endast emot material som donationer och endast sådant material som omfattas av Riksarkivets anskaffningspolicy. Materialet ska överlåtas i en så sammanhängande helhet som möjligt, och till exempel organisationers material får i regel inte vara äldre än tio år. Som överlåtare ska du förbinda dig att delta i iordningställandet av materialet. Dessutom ansvarar du för den fysiska leveransen av materialet till det av Riksarkivets verksamhetsställen som materialet anses höra till. Som överlåtare ska du bevisa att du har rätt att överlåta det aktuella materialet. Material som har skickats utan överenskommelse returneras. Beslut om potentiellt mottagande av material kräver i de flesta fall utredningsarbete, och därför ska du vara förberedd på att vi inte omedelbart kan fatta beslut om att ta emot material till Riksarkivet.

Servicen tillhandahålls av

Riksarkivet

Ansvarig för tjänsten

Riksarkivet
Ansvarig för texten: Riksarkivet
Uppdaterad: 17.4.2023