suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Nylands arbets- och näringsbyrå

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Anttigatan 1

00100 Helsingfors

Besöksadress

Bangårdsvägen 7

00520 Helsingfors

Besöksadress

Kundgatan 3 A

00930 Helsingfors

Besöksadress

Officersgatan 3 B

02600 Esbo

Besöksadress

Urakankatu 1

05900 Hyvinkää

Besöksadress

Mannilantie 28 A

04400 Järvenpää

Besöksadress

Nummisvägen 12-14

08100 Lojo

Besöksadress

Mannerheimgatan 20 D

06100 Borgå

Besöksadress

Fernissagatan 1

01300 Vanda

Besöksadress

Ystadsgatan 3

10600 Ekenäs

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2296962-1

Telefon
Personkunder - riksomfattande telefonservice
+358 295025510 
Samtalet är avgiftsbelagt.

Postadress

PB 1003

00521 Helsingfors