suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Nylands arbets- och näringsbyrå

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Anttigatan 1
00100 Helsingfors
Besöksadress
Bangårdsvägen 7
00520 Helsingfors
Besöksadress
Kundgatan 3 A
00930 Helsingfors
Besöksadress
Officersgatan 3 B
02600 Esbo
Besöksadress
Urakankatu 1
05900 Hyvinkää
Besöksadress
Mannilantie 28 A
04400 Järvenpää
Besöksadress
Nummisvägen 12-14
08100 Lojo
Besöksadress
Mannerheimgatan 20 D
06100 Borgå
Besöksadress
Fernissagatan 1
01300 Vanda
Besöksadress
Ystadsgatan 3
10600 Ekenäs

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2296962-1

Telefon
Personkunder - riksomfattande telefonservice
+358 295025510 
Samtalet är avgiftsbelagt.

Postadress
PB 1003
00521 Helsingfors