suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Nylands arbets- och näringsbyrå

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Anttigatan 1

00100Helsingfors
Besöksadress

Bangårdsvägen 7

00520Helsingfors
Besöksadress

Kundgatan 3 A

00930Helsingfors
Besöksadress

Officersgatan 3 B

02600Esbo
Besöksadress

Urakankatu 1

05900Hyvinkää
Besöksadress

Mannilantie 28 A

04400Järvenpää
Besöksadress

Nummisvägen 12-14

08100Lojo
Besöksadress

Mannerheimgatan 20 D

06100Borgå
Besöksadress

Fernissagatan 1

01300Vanda
Besöksadress

Ystadsgatan 3

10600Ekenäs

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2296962-1

Telefon
Personkunder - riksomfattande telefonservice
+358 295025510 
Samtalet är avgiftsbelagt.

Postadress

PB 1003

00521Helsingfors