suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation AN-byrån

Lönesubvention som arbetssökningens stöd

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan bevilja arbetsgivare för lönekostnaderna för en arbetslös arbetssökande och som ersättning för den tid som används för arbetshandledning.

För dig är lönesubvention en möjlighet att få även sådant arbete som ditt yrkeskunnande inte helt räcker till, eller om din eventuella skada eller sjukdom påverkar uppgi ...

Gör så här

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande vid AN-tjänsterna avgör och kommer du överens med arbets- och näringsbyrån eller en sakkunnig inom kommunförsöket om din sysselsättning kunde stödas med lönesubvention som beviljas arbetsgivaren. Möjligheten för lönesubventionerat arbete registreras i din sysselsättningsplan.

Om du behöver ett intyg över möjligheten till lönesubvention som visas för arbetsgivaren som stöd för din arbetssökning, kan du få ett lönesubventionskort. Kortet är i kraft i tre månader åt gången.

Sök själv aktivt arbete. Kontakta intressanta arbetsgivare och sök lediga jobb. Glöm inte att nämna till arbetsgivaren att det finns möjlighet till lönesubvention vid din anställning.

Om du blir anställd ska du be arbetsgivaren kontakta arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket och lämna in lönesubventionsansökan i god tid före anställningen inleds. Din anställning kan inledas först efter att arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket har beviljat lönesubvention till arbetsgivaren.

Även arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan erbjuda dig lönesubventionerat arbete.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Arbetsgivaren kan beviljas lönesubvention endast av att anställa en person som anmält sig som arbetslös arbetssökande vid AN-tjänsterna.

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan bevilja lönesubvention för dina lönekostnader om

  • detta hjälper din sysselsättning,
  • detta har överenskommits i din sysselsättningsplan,
  • arbetsgivaren och ditt anställningsförhållande uppfyller de förutsättningar som krävs för att beviljas lönesubvention och
  • AN-tjänsterna har tillräckligt med tillgängliga anslag.

Servicen tillhandahålls av

AN-byrån

Andra ansvariga organisationer

Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Österbottens TE-byrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

AN-byrån
Ansvarig för texten: AN-byrån
Uppdaterad: 20.3.2024