suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation AN-byrån

Startpeng – ett stöd för blivande företagare

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Startpengen är ett behovsprövat stöd som riktas till för företagare som inleder sin verksamhet. Syftet med startpengen är att stödja blivande företagares utkomst i det skede då företagsverksamhet på heltid inleds, om den inkomst som företagaren får från företaget ännu är liten. Startpengen uppmuntrar till att fortsätta som företagare.

Startpeng kan beviljas för högst 12 månader och stödet söks i ...

Gör så här

Startpeng beviljas i regel inte om företagsverksamheten i huvudsyssla redan har inletts innan beslut om beviljande av stöd har fattats.

När du planerar företagsverksamhet och ansökan om startpeng ska du först kontakta FöretagsFinland-telefontjänst. Via telefontjänsten får du råd och anvisningar om att grunda företagsverksamhet och ansöka om startpeng.

Kontakta också AN-tjänster när du planerar att inleda företagsverksamhet. Boka tid genom att lämna en kontaktbegäran via Mina e-tjänster för enskilda kunder eller genom att ringa AN-telefontjänsten.

Var beredd på att diskutera den planerade företagsverksamheten och din affärsidé med en sakkunnig, konkurrenssituationen i branschen på orten, dina färdigheter att bli företagare och det stöd du behöver för att inleda företagsverksamheten.

Vid behov kan du erbjudas utbildning som förbereder för företagande. Ett utlåtande om din affärsplan kan begäras av en utomstående producent av företagstjänster.

Så här ansöker du om startpeng

Ansök om startpeng elektroniskt via AN-tjänsternas Mina e-tjänster. Inloggningen i e-tjänsten sker med personlig bankkod, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om det behövs söka med en pappersblankett.

Beskriv i ansökan så tydligt som möjligt din framtida affärsverksamhet. Som bilaga till ansökan om startpeng behöver du verksamhets- och finansieringsplaner. Du kan också ombes bifoga andra bilagor.

Om du behöver startpeng för en längre tid än det första beslutet ska du lämna in en ansökan om fortsatt startpeng senast en månad innan den gällande perioden för startpeng går ut. Ansökan om fortsatt startpeng lämnas in på ett sätt som motsvarar den första startpengen.

Utbetalning av startpeng

Ansök om utbetalning i AN-tjänsternas Mina e-tjänster när du har fått ett positivt beslut och inlett företagsverksamheten. Ansökan om utbetalning av startpeng görs en månad i taget i efterskott. Ansökan ska lämnas in inom två månader från utbetalningsperiodens utgång.

UF-centret betalar startpeng två gånger i månaden. Utbetalningsdagarna infaller i mitten av månaden och i slutet av månaden. Om din utbetalningsansökan inte hinner till månadens första utbetalningsdag överförs den automatiskt till följande.

Du kan följa behandlingen av din ansökan i e-tjänsten. Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten eller om du inte har de verktyg som behövs för stark autentisering kan du ansöka om utbetalning av startpeng med en utskrivbar blankett. Lämna in ansökan om utbetalning till UF-centrets utbetalningsenhet.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Du kan få startpeng som stöd för ditt företagande om

 • du är arbetslös arbetssökande,
 • du inte är arbetslös men övergår till företagare på heltid från till exempel lönearbete, studier eller hemarbete,
 • du är företagare i bisyssla och utvidgar företagsverksamheten till heltidsverksamhet och
 • du bor i Finland och grundar ditt företag i Finland.

När startpeng beviljas bedöms

 • företagsverksamhetens heltidskaraktär,
 • verksamhetens lönsamhet och kontinuitet,
 • din beredskap att verka som företagare,
 • stödbehov och
 • giltighetstiden för tillstånd som eventuellt påverkar företagsverksamheten.

I godkännandet av ansökan om fortsatt startpeng bedöms om din företagsverksamhet har inletts som planerat och hur mycket verksamheten har gett resultat.

Servicen tillhandahålls av

AN-byrån, UF-centret

Andra ansvariga organisationer

Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, UF-centret, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens TE-byrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

AN-byrån
Ansvarig för texten: AN-byrån
Uppdaterad: 31.1.2024