suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation AN-byrån

Integrationsutbildning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Syftet med integrationsutbildningen är att ge dig tillräckliga färdigheter i

  • språk,
  • samhälle,
  • kultur och
  • livskompetens.

Sedan kan du endera självständigt sköta vardagliga ärenden, till exempel butiksbesök eller uträtta ärenden vid ämbetsverken eller övergå till arbetslivet, inleda utbildning som ger arbetslivsfärdigheter eller inleda yrkesutbildning.

Inom integrationsutbildningen studer ...

Gör så här

Om du undrar om du har rätt till integrationsutbildning, kontakta AN-byrån eller kommunförsöket.

Du kan hitta integrationsutbildningar också i webbtjänsten Aktuell arbetskraftsutbildning.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket hänvisar dig till integrationsutbildning om du är

  • invandrare och har bott i Finland i mindre än tre år,
  • minst 17 år och
  • arbetslös arbetssökande eller håller på att bli arbetslös.

Dessutom ska utbildningen motsvara din studieberedskap och dina studiefärdigheter samt stöda dina mål i anslutning till integration och sysselsättning.

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan först hänvisa dig till ett nivåtest som mäter dina språkkunskaper före du hänvisas till integrationsutbildningen. Om du ännu inte skulle kunna finska eller svenska bedöms det med ett språktest vilken integrationsutbildning som skulle passa dig bäst.

Servicen tillhandahålls av

AN-byrån

Andra ansvariga organisationer

Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens TE-byrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

AN-byrån
Ansvarig för texten: AN-byrån
Uppdaterad: 12.10.2023