suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Företagsamhetsträningar

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Företagandehandledningarna ger en heltäckande bild av vardagen som företagare. De som planerar, inleder och redan arbetar med företagsverksamhet kan få handledning.

Handledningen uppmuntrar nya företagare att planera och utveckla affärsverksamheten noggrant. Genom att utbilda dig blir du frimodigare och känner dig säkrare när du ska bli företagare.

Företagsamhetsträningar ordnas bland annat av TE-tjänster och Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab.

Gör så här

Du kan bekanta dig företagsamhetsträningarna på TE-tjänsters och Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab:s webbplatser. Mer information ger också sysselsättnings- eller näringstjänsterna i Sibbo kommun.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNylands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 4.12.2020