suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation AN-byrån

Frivilliga studier för invandrare

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Frivilliga studier är till nytta om arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket inte kan erbjuda dig en studieplats i integrationsutbildningen eller om du hittar någon annan utbildning som passar dina behov bättre. Ibland kan frivilliga studier försnabba din sysselsättning och integration.

Du kan antingen söka själv eller låta arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket erbjuda dig en studie ...

Gör så här

Gör såhär om du planerar studier eller redan har sökt till utbildningar.

  • Kontakta arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket omgående.
  • Ibland kan arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket skicka dig blanketter angående inledande av studier och stöd för dem. Följ anvisningarna och lämna in blanketterna minst två veckor före du inleder studierna.
  • Om beslutet är beviljande görs en ny integrationsplan upp för dig. I den kommer man överens om studierna och förpliktelserna angående studierna.
  • Om beslutet är nekande delger arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket dig detta per brev.
Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Stödet för studierna förutsätter att arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket har konstaterat att du behöver utbildning och bedömt att studierna stöder din integration och sysselsättning. Du ska komma överens med arbets- och näringsbyrån eller en expert inom kommunförsöket om studierna i din integrationsplan. Vid behov ska du lämna in en utredning om hur dina studier framskrider.

Om du söker och blir antagen till en frivillig kurs som omfattar minst 20 timmar i veckan ska du genast meddela detta till en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket. Du ska själv betala en eventuell kursavgift.

Om du avbryter studierna kan utbetalningen av utkomstskyddet avbrytas.

Servicen tillhandahålls av

AN-byrån

Andra ansvariga organisationer

Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens TE-byrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

AN-byrån
Ansvarig för texten: AN-byrån
Uppdaterad: 9.8.2023