suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Grankulla stad

Organisation

Grankulla är en av de fyra städerna i huvudstadsregionen. Den tvåspåkiga staden kan anses representera en modern liten trivsam villastad. Dagens stadsplanering är inriktad på bevarandet av dessa värden.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler