suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Grankulla stad

Grankulla är en av de fyra städerna i huvudstadsregionen. Den tvåspåkiga staden kan anses representera en modern liten trivsam villastad. Dagens stadsplanering är inriktad på bevarandet av dessa värden.

Kontaktuppgifter

E-post
grankulla@grankulla.fi

Besöksadress

Grankullavägen 10
02700 Grankulla

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0203026-2

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003702030262
Förmedlarkod:
BAWCFI22
Telefon
Växel
+358 0950561 
(lna/msa)

Postadress

Grankullavägen 10
02700 Grankulla